שקופית 1 <body> <p>La pagina utilizza i frame, ma il browser in uso non li supporta.</p> </body>